Často kladené dotazy

V čem je pro kupujícího prodej v insolvenci specifický?

Koupě nemovitosti v insolvenci se od běžné koupě nemovitosti liší především v tom, že nemovitost kupujete od „nevlastníka.“ Jinými slovy řečeno, po celou dobu procesu prodeje budete jednat se společností PI.RK, která vás procesem prodeje bude provázet. Veškeré smlouvy, které budete podepisovat, nebudou doplněny podpisem vlastníka, nýbrž podpisem insolvenčního správce případně jednatelem společnosti PI.RK.

Jako vlastník nemovitosti, koupené v insolvenci máte výhodu právní jistoty a nemůžete o nemovitost přijít. Zároveň vám nikdo nebude garantovat stav nemovitosti. Pokud byste v budoucnu narazili na skrytou vadu není žádný prostředek jak se po prodávajícím dovolat nápravy případně se domáhat finanční kompenzace.

Jak probíhá prodej nemovitosti v insolvenci?

Prodej nemovitosti v insolvenci může v zásadě probíhat třemi způsoby. O tom, jaký způsob bude zvolen, rozhoduje insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. Ten je složen z věřitelů dlužníka, který hájí své zájmy v rámci insolvenčního řízení. Způsoby prodeje jsou:

  • veřejná dražba,
  • prodej podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí,
  • prodej majetku mimo dražbu na základě kupní smlouvy (tzv. z volné ruky).

Společnost PI.RK spolupracuje s insolvenčními správci a zajišťuje nabízení nemovitostí, jednání se zájemci a přímý prodej.

  • na straně prodávající stojí insolvenční správce, přestože vlastníkem je stále dlužník. Zajišťujeme aktivní komunikaci a sdílení informací s insolvenčním správcem,
  • způsob a podmínky prodeje stanoví správce v souladu s požadavky věřitelského výboru (zástupce). My vás o všem detailech umíme srozumitelně informovat,
  • provedeme vás celým prodejem od zajištění financování, přípravy smluv, poradenství, úschovy kupní ceny, až po předání nemovitosti,
  • z pohledu kupujícího prodej probíhá téměř stejně jako standardní prodej nemovitosti,
  • výhodou pro kupujícího je právní jistota prověřené nemovitosti. Vzhledem k nutnosti zpeněžit nemovitost v rozumném čase je výsledkem často výhodnější cena, kterou vám nabízíme.

Jaký majetek lze v insolvenci koupit?

Úkolem insolventního správce je vyhotovit tzv. soupis,  v němž inventarizuje majetek dlužníka, jenž bude zahrnut do insolvenčního řízení. Tento majetek zahrnutý v soupisu bude možné odkoupit třetími stranami. Nemovitost, která není zahrnuta do soupisu přestože je její vlastník v insolvenci, nemůže být v rámci insolventního řízení prodána třetí straně. V insolvenčním řízení lze koupit movitý i nemovitý majetek.